GT Promoció i difusió de la Psicologia Coaching (Tarragona)

Participa en este grupo

Puedes formar parte del GT Promoció i difusió de la Psicologia Coaching (Tarragona)

Responsable del grupo de trabajo
Nombre Cargo
VICTORIA GARCÍA MASIP Coordinador
Objectius 
  • Crear i mantenir viu un espai de reflexió, treball i activitats que promoguin la psicologia coaching a la demarcació de Tarragona, difonent la marca del psicòleg i psicòloga coach i el seu valor afegit en el mercat en tots els àmbits en els que intervé i donant acollida a les necessitats dels psicòlegs i psicòlogues coach que s'incorporin a l'activitat professional.