GT Coordinador de parentalidad en las separaciones de alta conflictividad

Participa en este grupo

Puedes formar parte del GT Coordinador de parentalidad en las separaciones de alta conflictividad

Responsable del grupo de trabajo
Nombre Cargo
ALEJANDRO GAYA CORTÉS Coordinador
Objectius generals
  • Introduir la figura del/a coordinador/a de parentalitat i la formació en coordinació de parentalitat per als psicòlegs especialitzats en gestió de conflictes/mediació a Catalunya. 

  • Fomentar la col·laboració entre els psicòlegs coordinadors de parentalitat i els professionals de l'àmbit judicial. 

 
Objectius específics 
  • Continuar oferint un espai de supervisió, desenvolupament i suport per als psicòlegs i psicòlogues que exerceixen la coordinació de parentalitat. 

  • Difondre la coordinació de parentalitat. 

  • Difondre les Directrius de bones pràctiques per l'exercici de la coordinació de parentalitat del COPC. 

  • Elaborar un manual de coordinació de parentalitat pels professionals de la psicologia que l’exerceixen. 


Entrevistes


Publicacions

 

Activitats

 
Preguntes freqüents