Registre en linia de Societats Professionals

Els col·legiats/es que pertanyin a una societat professional en l’àmbit de la psicologia, inscrita al Registre Mercantil, haurien de fer les passes oportunes per constar al Registre de Societats Professionals del COPC, Registre que ve regulat per la Llei 2/2007 del 15 de març, publicada al BOE el 16 de març de 2007, en el qual s’obliga als Col·legis Professionals a crear un registre de societats, i pel reglament del COPC inscrit segons la Resolució JUS/1500/215 de 18 de juny, publicada al DOGC el 9 de juliol de 2015.

En aquest sentit posem en el vostre coneixement que hauríeu de sol·licitar formalment la inscripció en aquest registre per formar part del mateix, presentant la següent documentació:

- Escriptura de constitució.

- Escriptures d’altres canvis que hagin de constar al Registre (administradors, nous socis, canvi de domicili, etc.).

- Fotocòpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de la societat, no del socis.

- Fotocòpia del DNI dels socis.

- Fotocòpia del CIF de la societat.


Dades de la Societat Professional
Dades de contacte
En el moment d'emplenar el codi postal complet (5 dígits) apareixerà per seleccionar la població i la província.
Has d'indicar com a mínim un telèfon fix o mòbil principal vàlid.
Dades econòmiques
Només lletres i números, no introdueixi espais ni guions.
Components col·legiats/es al COPC
Components no col·legiats/es al COPC
Dades de la pòlissa de l'assegurança
Pagament a realitzar
Indica les circumstàncies en las quals es troba per pocedir al càlcul de la quantitat a pagar. Si us plau, revisa les instruccions annexes per seleccionar les opcions correctes. En el cas que aquestes no s'ajustin a les teves circumstàncies la sol·licitud pot ser rebutjada.
Total
0,00 €
Dades RGPD
Observacions

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC