Acreditacions «Acreditació d'Expertesa en Psicologia d'Emergències i Catàstrofes»


Secció: Secció de Psicologia d'Emergències

 
Les sol·licituds podran ser presentades al llarg de tot l'any.

No hi haurà dates tancades de presentació, però els candidats i candidates hauran de fer arribar les seves sol·licituds, al menys, 15 dies abans de l'inici del procés d'avaluació, que es concreta per al mes d’octubre, de manera que entraran en aquesta convocatòria les sol·licituds presentades amb anterioritat al 30 de setembre de 2018.

Les sol·licituds presentades amb posterioritat al 30 de setembre de 2018, seran valorades a la següent convocatòria.

Podreu trobar les bases en aquest enllaç.

Per acceptar a tràmit una sol·licitud és necessari realitzar el pagament de les taxes. Qualsevol petició d’acreditació sense el seu corresponent pagament no es considerarà vàlida.
 
CRITERIS D’ACREDITACIÓ

Generals

 1. Tenir la llicenciatura de Psicologia o títol homologat o declarat equivalent.
 2.  Estar col·legiat/ada al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) i estar al corrent de pagament de les quotes col·legials.
 3.  Ser membre de la Secció de Psicologia d'Emergències del COPC.
 4.  No estar complint cap sanció col·legial, ni cap altra que comporti inhabilitació per a un càrrec públic.

Específics

Formació requerida:

El professional que opti a l'acreditació d’Expertesa en Psicologia d'Emergències i Catàstrofes ha d'haver completat:

 • Mínim de 100 h si és té la formació d’expertesa que acredita el COPC, o bé
 • Mínim de 150 h de curs vinculat a una universitat (màster i/o postgrau), i que la Secció d’Emergències reconeix com d’interès per l’especialitat, o bé
 • Mínim de 200 h si són altres formacions diverses relacionades amb la psicologia d’emergències.

Tindran la consideració de formació i computaran com a número d'hores lectives de formació teòrica, aquelles activitats la temàtica específica sigui la Psicologia d'Emergències i / o Catàstrofes, a través de:

 • Jornades
 • Congressos
 • Simpòsiums
 • Altres cursos (tallers, seminaris, etc.).

Només seran considerades, a aquests efectes, les activitats organitzades o impartides per les següents entitats:

 • Societats científiques i professionals reconegudes pel COPC, Consejo General de la Psicologia de España.
 • Cursos organitzats per Col·legis Oficials de Psicologia.
 • Universitats o centres / entitats vinculades a la Universitat.

Experiència / Pràctica Professional: 

Demostració de pràctica professional en Psicologia d'Emergències i Catàstrofes equivalent a 100 hores pràctiques.

L'experiència pràctica en emergències i catàstrofes, d'almenys 100 hores acreditades, es refereix a intervenció en simulacres, guàrdies, intervencions en situacions d’emergències i catàstrofes, assistència a sessions clíniques (emergències), reunions i discussions , assistència a reunions de coordinació, supervisió de professionals, pràctiques supervisades, activitat realitzada sota projectes de recerca (sempre demostrant l'aspirant que, en aquests programes, aquest ha realitzat atenció directa), contractes de treball en la matèria, etc.

 
És necessari identificar-se com a col·legiat/ada per poder sol·licitar l'acreditació.

Iniciar sessió

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC