Acreditacions «Acreditació d'expertesa en Psicologia Del Treball i les Organitzacions 2018»


Secció: Secció de Psicologia de les Organitzacions i del Treball

 
Les sol·licituds podran ser presentades al llarg de tot l'any.

No hi haurà dates tancades de presentació, però els candidats i candidates hauran de fer arribar les seves sol·licituds, al menys, 15 dies abans de l'inici del procés d'avaluació, que es concreta per al mes d’octubre, de manera que entraran en aquesta convocatòria les sol·licituds presentades amb anterioritat al 30 de setembre de 2018.

Les sol·licituds presentades amb posterioritat al 30 de setembre de 2018, seran valorades a la següent convocatòria.

Podreu trobar les bases en aquest enllaç.

Per acceptar a tràmit una sol·licitud és necessari realitzar el pagament de les taxes. Qualsevol petició d’acreditació sense el seu corresponent pagament no es considerarà vàlida.

Podran obtenir el títol de Psicòleg especialitzat en Psicologia del Treball i les Organitzacions, els col·legiats i les col·legiades que estiguin interessats i que reuneixen els requisits establerts en el present document.

CRITERIS D’ACREDITACIÓ

S’hauran d’aportar evidències dels següents criteris generals i específics per a l’ obtenció de l’acreditació del COPC

Generals. Tots són obligatoris

  1. Tenir el títol de Llicenciatura o Grau de Psicologia
  2. Estar col·legiat/ada al COPC i estar al corrent del pagament de les quotes col·legials.
  3. Ser membre de la Secció de Psicologia de les Organitzacions i del Treball del COPC (SPOT).
  4. No estar complint cap sanció col·legial, ni cap altra que comporti inhabilitació professional o per càrrec públic.
  5. Acreditar un mínim de 5 anys d’experiència professional, en l’àmbit de Psicologia de les Organitzacions i del Treball.

Específics. Es pot escollir entre el Grup A i el Grup B

GRUP A

GRUP B

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC