Acreditacions «RENOVACIÓ ACREDITACIÓ NEUROPSICOLOGIA 2017»


Secció: Secció de Neuropsicologia

CRITERIS PER OBTENIR LA RENOVACIÓ DE L’ACREDITACIÓ

Haver obtingut l’acreditació professional del psicòleg / de la psicòloga expert/a en neuropsicologia clínica en la convocatòria 2012-2013

  • Estar col·legiat al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) i estar al corrent del pagament de les quotes col·legials.
  • No estar complint cap sanció col·legial, ni cap altra que comporti inhabilitació per a un càrrec públic.
  • Continuar exercint i desenvolupant les competències professionals en l’àmbit de la neuropsicologia clínica, i haver realitzat formació continuada, segons ANNEX II : MODEL DE DECLARACIÓ JURADA.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

La sol·licitud s’ha d’acompanyar amb la documentació següent:

  1. CV actualitzat, màxim de 4 pàgines, centrat en els últims 5 anys (seguint model Annex I)
  2. Declaració Jurada (seguint model Annex II).
És necessari identificar-se com a col·legiat/ada per poder sol·licitar l'acreditació.

Iniciar sessió

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC