Acreditacions «Acreditació Nacional d'Expertesa en Psicologia de les Emergències i Catàstrofes»


Secció: Secció de Psicologia d'Emergències

 
Les sol·licituds podran ser presentades al llarg de tot l'any. No hi haurà dates tancades de presentació.  No obstant això en aquesta primera convocatòria, la CNAP es reunirà en un període màxim de 5 mesos després la convocatòria inicial, per començar el procés d'acreditació de les primeres sol·licituds rebudes. Després d'aquesta primera acreditació, la CNAP es reunirà periòdicament dos cops l'any, en els mesos de juliol i novembre per continuar amb les acreditacions.
 
Podeu consultar les bases de l'acreditació en aquest enllaç.
Per acceptar a tràmit una sol·licitud és necessari realitzar el pagament de les taxes. Qualsevol petició d’acreditació sense el seu corresponent pagament no es considerarà vàlida.
 
 
CRITERIS PER A OBTENIR L'ACREDITACIÓ
Les persones interessades en l'obtenció de l'acreditació de Psicòleg / a Expert / a en Psicologia d'Emergències i Catàstrofes han de complir els requisits següents:
 
 
REQUISITS GENERALS (Tots obligatoris) :
 
  • Tenir la llicenciatura o grau en psicologia o un títol homologat o reconegut oficialment, a efectes professionals, pel Ministeri d'Educació, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1837/2008 de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la referida Directiva 2005/36 / CE i la Directiva 2006/100 / CE, del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals, o norma posterior en vigor.
  • Estar col·legiat / da al Col·legi Oficial de Psicòlegs corresponent i al corrent del pagament de les quotes col·legials.
  • No estar complint sanció col·legial.
  • No estar complint cap altra sanció que comporti la inhabilitació per a la funció pública.
 
REQUISITS ESPECÍFICS:
 
L'acreditació tindrà una vigència de vuit anys a comptar de la data de la resolució aprovatòria.
 
Per poder emplenar el formulari i realitzar el pagament accediu a aquest enllaç

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC