Acreditacions «Acreditació d'expertesa en avaluació de l'aptitud psicològica en Centres de Reconeixement»


Secció: Secció Psicologia del Trànsit i de la Seguretat

Obert el període de presentació de sol·licituds per a l'Acreditació d’Expertesa en avaluació de l'aptitud psicològica en Centres de Reconeixement

Les sol·licituds podran ser presentades al llarg de tot l'any.

No hi haurà dates tancades de presentació, però els candidats hauran de fer arribar les seves sol·licituds, al menys, 15 dies abans de la data prevista de reunió que es concreta per al mes d’octubre, de manera que entraran en aquesta convocatòria les sol·licituds presentades amb anterioritat al 15 de setembre de 2017.

Les sol·licituds presentades amb posterioritat al 15 de setembre de 2017, seran valorades a la següent convocatòria.

 
Podreu trobar les bases en aquest enllaç
 

 CRITERIS GENERALS (Tots són obligatoris) 

  1. Tenir la llicenciatura de Psicologia o títol homologat o declarat equivalent.

  2. Estar col·legiat/ada al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) i estar al corrent del pagament de les quotes col·legials.

  3. Ser membre de la Secció de Psicologia del Trànsit i la Seguretat del COPC

  4. No estar complint cap sanció col·legial, ni cap altra que comporti inhabilitació per a un càrrec públic

 

 CRITERIS ESPECÍFICS (Tots són obligatoris)

  1.  Acreditar un mínim de 20 hores de formació específica en Psicologia del Trànsit i/o de la Seguretat en entitats universitàries, o institucions públiques o privades, siguin autonòmiques o estatals o bé haver cursat algun curs especialitzat en Psicologia del Trànsit i la Seguretat en centres de Reconeixement impartit en qualsevol col·legi de psicòlegs de l’estat.
  2.  Acreditar 2000 hores d’experiència professional en un Centre de Reconeixement, o en alguna de les activitats professionals per les quals es requereix la capacitació.
  3.  Superar una entrevista amb la comissió d’experts, en la qual els aspirants hauran de presentar per escrit i defensar oralment dos casos pràctics d’avaluació psicològica (un de conducció i un altre d’algun altre tipus de permís: armes, seguretat privada, animals potencialment perillosos, marina, grues) amb dictamen diferent d’apte i que requereixi establir mesures extraordinàries de restriccions i adaptacions. Els experts avaluaran, entre d’altres aspectes, la trajectòria i orientació en la bona pràctica de la Psicologia de Trànsit i la Seguretat, segons el que indiquen les diverses normatives i protocols publicats per les diferents administracions implicades, seguint uns criteris comuns elaborats pels membres de la comissió d’experts.

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC