Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 : Pau Serracant i Melendres (coordinador) ; Saleta Fabra i Anton (suport tècnic) ; Oriol Barranco i Font ... [et. al.] Volum 2. Les diferents vivències de la joventut /

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa