elaboració: Direcció General d'Educació Infantil i Primària, Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat -- Les Altes capacitats : -- detecció i actuació en l'àmbit educatiu /

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa