Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assistència : aprovada pel Ple del Parlament ... en la sessió núm. 66, del 19 de novembre de 2009 ... publicada en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, núm. 583/VIII, del 30 de novembre de 2009, promulgada el 26 de novembre de 2009 (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5519, del 3 de desembre de 2009)

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa