Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública / aprovada pel Ple del Parlament ... en la sessió núm, 63, del 14 d'octubre de 2009 ... publicada en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, núm. 555/VIII, del 26 d'octubre de 2009, promulgada el 22 d'octubre de 2009 (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5495, del 30 d'octubre de 2009)

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa