EAIA supracomarcal de la Garrotxa : 10 anys d'història : presentació d'un model d'intervenció amb tres exemples de casos / [autors: Teresa Busquets i Prat, Carme Sans i Cornellas, Ester Vilarrasa i Plana]

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa