L'Acolliment familiar professionalitzat d'infants i adolescents en unitats convivencials d'acció educativa / [autoria dels textos: Sílvia Casellas i Serra i Joan Mayoral i Simón]

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa