L'Acolliment familiar professionalitzat d'infants i adolescents en unitats convivencials d'acció educativa / -- [autoria dels textos: Sílvia Casellas i Serra i Joan Mayoral i Simón]

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa