Guia de disseny d'espais deliberatius per a la participació ciutadana /

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa