Cultura i joves II : -- hàbits culturals i polítiques públiques / -- ICC Consultors ; Xavier Fina Ribó (director) ... [et al.]

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa