Jordi Bacaria Martrus -- xerrada impartida al COPC / -- Aplicació de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i del seu reglament de desplegament als tractaments de dades dels psicòlegs com a professionlas :

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa