Dona i esport : -- jornades sobre dona i esport, novembre-desembre, 1989 / -- [coordinadora de les jornades i editora del volum: Mila García]

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa