Investigació sobre maltractaments econòmico-financers a les persones grans : Catalunya 2006-2007 / [textos: Verónica Navarro i Salazar ... [et. al.]]

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa