A Survey of local welfare services -- : towards a comprehensive strategic community-based model / -- [authors: Jordi Plana i Arrassa, Montserrat Roig i Quilis, Quim Brugué i Torruella ... [et al.]

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa