Pla integral de lluita contra la pobresa i l'exclusió social, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 2 de maig de 1995

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa