Temps de les famílies : -- anàlisi sociològica dels usos del temps dins de les llars catalanes a partir de les dades del Panel de Famílies i Infància / -- Pau Marí-Klose ... [et al.]

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa