Indicadors de seguiment del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona : any 2007

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa