Les Conductes socialment problemàtiques en els joves de Barcelona; Els valors bàsics dels joves; Síntesi dels diversos àmbits d'estudi / directore de l'estudi: Jaume Funes i Artiaga , Carlos González i Zorrilla , Pius Fransoy i Molina

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa