21 poetes del XXI : una antologia dels joves poetes catalans / a cura d'Ernest Farrés

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa