eines per a la integració de la qualitat en els serveis d'atenció a les persones -- La Planificació de la qualitat en l'ICASS :

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa