[autor: Oliver Martínez Morales ; colaborador: Jordi Freixas Rofastes] -- Manual de formació psicopedagógica per a entrenadors d'iniciació esportiva /

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa