Percepció Social de la Biotecnologia = -- Percepción Social de la Biotecnología = The Social Perception of Biotechnology / -- coordinador: Josep Egozcue ; col·laboradors: Josep Casacuberta, Enric Melé, Carlos Romeo Casabona

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa