Les Unitats d'adaptació curricular : una mesura per a l'integració o segregació de l'alumnat amb necessitats educatives especials? / Rocío Barrocal Valero, Jordi Pujol Puigdemont

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa