Gestalt therapy now: theory, techniques, applications = Ara la teràpia Gestaltteoria, tècniques, aplicacions/ edited by Joen Fagan and Irma Lee Shepherd

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa