GT Coordinació de Parentalitat (Tarragona)

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Coordinació de Parentalitat (Tarragona)

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
NÚRIA VÁZQUEZ ORELLANA Coordinador/a
Objectius generals  
  • Aprofundir sobre els aspectes jurídics i psicològics de la coordinació de parentalitat des del punt de vista teòric i pràctic en compartir i difondre experiències i coneixements sobre aquest nou rol. 

Objectius específics  
  • Facilitar la participació col·legial de les persones interessades en aquest tema. 

  • Compartir entre els membres del GT informació i coneixements sobre aquest nou rol del psicòleg o psicòloga jurídic. 

  • Fer difusió al territori de la Delegació de Tarragona d'aquesta figura entre el nostre col·lectiu i els col·lectius afins. 

  • Treballar i supervisar casos dins del GT.