GT Psicoteràpia Integradora Humanista (Tarragona)

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Psicoteràpia Integradora Humanista (Tarragona)

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
PALOMA VICENS CALDERON Coordinador/a
Objectius generals
  • L'objectiu general del projecte consisteix en apropar el model de la psicoteràpia integradora humanista a la ciutadania i a les persones col·legiades.

 
Objectius específics 

Per tal d'assolir aquest objectiu general, ens plantegem els següents objectius específics:

  • Donar a conèixer la psicoteràpia integradora humanista a la ciutadania i als psicòlegs i psicòlogues de la demarcació de Tarragona.

  • Contribuir al desenvolupament teòric i pràctic del model de la PIH a la demarcació de Tarragona.

  • Oferir formació especialitzada i de qualitat en l'àmbit de la psicoteràpia humanista.