GT Aplicacions psicoterapèutiques al trauma

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Aplicacions psicoterapèutiques al trauma

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
MARIA ANTONIA SANTED OYA Coordinador/a
RAQUEL MOLERO MARTINEZ Coordinador/a
Objectius generals  
 • Crear un espai d’intercanvi de coneixements i reflexió crítica sobre les actuals psicoteràpies basades en trauma, les seves formes de tractament, prevenció i avaluació. 

 • Des d'una perspectiva cos-ment-cervell, amb un enfocament principalment de baix a dalt (bottom up), el nostre interès gira fonamentalment en la investigació i el tractament del trauma considerant dintre d’aquest tema diferents àrees d'intervenció psicoterapèutica. 

 • Oferir als psicòlegs i altres professionals de la salut informació i formació sobre els models de psicoteràpia basats en trauma. 

 • Promoure la integració dels diferents models actuals de tractament amb els models d’enfocament bottom up, basats en trauma i vincle. 

 • Proposta formativa que inclogui professionals de renom nacionals i internacionals en el camps de les neurociències i la psicoteràpia aplicada al trauma. 


Objectius específics 
 • Crear un punt de trobada de professionals per realitzar supervisió i intervenció de casos. 

 • Definir el rol del psicòleg en el tractament psicoterapèutic del trauma. 

 • Revisió i reflexió sobre els protocols de tractament actuals en matèria de trauma i les seves aplicacions. 

 • Promoció dels “bons tractes” a psicoteràpia del trauma, facilitant la detecció i difusió de programes de prevenció. 

 • Fomentar la recerca i la reflexió teòrica dels models psicoterapèutics actuals. 

 • Informar sobre la investigació i avenços en els diferents models enfocats al tractament del trauma i les patologies que se’n deriven. 

 • Promoure la formació incloent tots els avenços en psiconeurobiologia. 

 • Facilitar informació per la integració dels models PsicoNeuroBiològics dins del tractament psicoterapèutic. 

 • Promoure sinèrgies amb altres grups amb interessos comuns. 

 • Crear un recull bibliogràfic sobre els diferents models, textos, articles.