GT Psicologia econòmicaSecció de Psicologia de les Organitzacions i del Treball

Presentació

La psicologia té cada cop més a dir sobre el comportament econòmic de les persones. A banda de la seva baixa notorietat, tant en l’entorn públic com en el nostre propi marc professional, es tracta d’una especialitat que està present com a àrea en tots els congressos internacionals de psicologia.

També existeixen a Espanya diferents facultats de psicologia, com per exemple la de València, que contemplen aquest àmbit en forma d’assignatures.

El premi Nobel d’Economia de 2002 va ser concedit a un psicòleg, D.Kahneman.

L’ésser humà constantment està prenent decisions econòmiques i igualment rep inputs econòmics sobre els quals prendre decisions.

La psicologia econòmica estudia com l’economia afecta el comportament dels individus i com aquest comportament afecta, alhora, l’economia.

Un psicòleg del comportament econòmic, doncs, és aquell que treballa sobre la base que una bona part dels problemes humans incorpora una variable econòmica.


Objectius

  1. Recopilar les diferents tasques que engloba el psicòleg del comportament econòmic, amb detall de les seves activitats, funcions i ramificacions mundials.
  2. Difondre el rol del psicòleg en aquest àmbit.
  3. Crear un observatori de noves tendències en comportament econòmic del consumidor.
  4. Aportar els continguts teòrics existents sobre aquest àmbit, establint els contactes necessaris amb els nuclis col·legials o universitaris que es tenen en compta en aquesta intervenció.


Situació

Es concep com un grup de treball obert que compta també amb la presència d’altres professionals, donant la possibilitat d’entrar a psicòlegs que així ho desitgin, sense haver de col·legiar-se prèviament fins que comprovin el grau d’interès i atractiu que aquest grup pot tenir per a ells.Responsable del grup de treball

Nom Càrrec
RICARD CAYUELA DALMAU Coordinador/a
Accedeix com a col·legiat/a per sol·licitar la teva inscripció a aquest grup de treball

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC