GT Comunicació i conflictes a les organitzacionsSecció de Psicologia de les Organitzacions i del Treball

Presentació

Comunicació i conflicte són dues paraules que han aparegut amb força aquests últims temps i, en especial, en famílies i empreses sota el nom de “crisi”. Però què amaga realment la crisi, més enllà de la informació econòmica? Quin és l’impacte real que té en les persones? Quines “noves” pors estan apareixent en l’àmbit individual i com es contagia en l’àmbit social i empresarial? Com gestiona l’empresa o l’organització la comunicació més enllà de la informació?

El psicòleg/-òloga organitzacional té davant seu nous reptes d’intervenció:
  • En el pla individual, amb les persones que formen part d’una organització.
  • En el pla grupal, desenvolupant equips que treballen amb objectius comuns.
  • En el pla organitzacional, influint en la “construcció de l’ànima” de l’empresa, tant en la seva comunicació interna com en l’externa.


Objectius

  1. Recopilar informació sobre: com estan gestionant la comunicació les empreses que es troben en situacions de conflicte i no conflicte, especialistes interns de l’empresa encarregats de coordinar i gestionar aquesta àrea o àrees de comunicació, àrees i professionals externs de la comunicació interna, externa i mitjans de comunicació, rols d’intervenció actual del psicòleg en les organitzacions, des de la perspectiva de comunicació i conflicte.
  2. Difondre el rol del psicòleg/òloga en aquest àmbit.
  3. Crear un observatori de la psicologia de la comunicació com a plataforma d’anàlisi, intervenció i casos d’èxit entre professionals i empreses que permeti detectar tendències.
  4. Aportar els continguts teòrics existents sobre aquest àmbit, establint els contactes necessaris amb els col·legis professionals i universitaris que es tenen en compta en aquesta intervenció.
 

Situació

En principi, el grup es reunirà cada 15 dies en una sessió de 2 hores; però, com que es vol que sigui àgil i eficaç, s’haurà d’avançar, a més, a través dels mitjans i canals de comunicació actuals, internet i telèfon.
El procés que es seguirà estarà subjecte a les aportacions de les persones que participen i els objectius previstos i consensuats per tothom.

Responsable del grup de treball

Nom Càrrec
INMA GONZÁLEZ DÍAZ Coordinador/a
Accedeix com a col·legiat/a per sol·licitar la teva inscripció a aquest grup de treball

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC