GT Neuropsicologia infantojuvenilSecció de Neuropsicologia

Objectius

  1. Potenciar el desenvolupament professional, tècnic i científic, del neuropsicòleg/òloga en l'àmbit infanto-juvenil.
  2. Defensar una atenció neuropsicològica especialitzada i de qualitat al sistema sanitari públic i privat que doni garanties als usuaris.
  3. Potenciar i assessorar activitats de recerca orientades a la millora de la qualitat en la pràctica clínica diària.
  4. Informar i difondre sobre la formació en neuropsicologia infanto-juvenil.
  5. Consensuar protocols de treball per a diverses patologies.
  6. Posar en comú eines i barems d'avaluació neuropsicològica infanto-juvenil.
  7. Difondre a la resta dels col·legiats l'evidència científica que ens permet recomanar o no tractaments neurorehabilitadors en edat infanto-juvenil.
  8. Publicar i difondre a través del COPC diferents treballs d'investigació directament relacionats amb la neuropsicologia infantojuvenil.
  9. Vehicular la comunicació amb altres col·lectius implicats en l'àmbit de la salut, l'educació i la psicologia clínica.

Responsable del grup de treball

Nom Càrrec
VIRGINIA TRÈMOLS MONTOYA Coordinador/a
Accedeix com a col·legiat/a per sol·licitar la teva inscripció a aquest grup de treball

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC