GT Mediació escolarSecció Alternatives per a la Resolució de Conflictes (ARC)

La mediació amb joves: com sumar esforços des de la justícia i des de l'escola

El passat dia 2 de maig, a la seu del COPC i organitzat per la Secció ARC ( pel Grup de Treball Mediació Escolar), es va presentar la conferència "La mediació amb joves: com sumar esforços des de la justícia i des de l'escola" a càrrec de Charo Soler Roque, psicòloga experta en mediació amb una àmplia experiència en l'àmbit de la justícia juvenil i que a l'actualitat coordina un equip tècnic de Justícia juvenil format per professionals adscrits al Programa de Mediació i al Programa d'Assessorament. Ambdós programes es desenvolupen a petició del Ministeri Fiscal a partir de la imputació d'un jove en un fet delictiu.

El contingut de la conferència va abastar els aspectes poc coneguts del programa de Mediació que es desenvolupa amb joves infractors i la voluntat de sumar esforços en altres espais d'atenció i educació i dels joves, com són els centres educatius.

El model de justícia juvenil, fonamentat en la llei 5/2000, defineix la intervenció com educativa i responsabilitzadora del jove infractor, en un context judicial - sancionador. Així la mediació en aquest context persegueix dos efectes, aconseguir que el jove infractor prengui consciencia i aprengui a responsabilitzar-se dels seus actes, i que la víctima es pugui sentir part del procés i rebi una reparació del dany.

En aquest context sancionador i educatiu, la mediació penal juvenil serà un procés confidencial, curt i puntual que buscarà que les parts amb l'ajuda d'un tercer, el/la mediador/a, s'impliquin en la recerca de solucions en el conflicte que els enfronta com a conseqüència del fet delictiu, retornant el protagonisme a les parts per a què siguin elles les que decideixin la manera en que volen reparar i ser reparades. Aquest procés si és favorable pot evitar el judici posterior.

El programa està adreçat a joves entre 14 i 18 anys, els quals han arribat a la Fiscalia de Menors com a conseqüència d'haver comès una falta o un delicte.

En aquest punt es posa de manifest una de les característiques definidores de la mediació en el context penal, el punt de partida és un acte tipificat pel Codi Penal com a delicte o falta. Això el diferencia de les mediacions que es puguin fer en espais educatius en les que es tracta un conflicte relacional co-construit per les parts.

En l'àmbit penal juvenil es treballa fonamentalment amb els menors infractors i les víctimes dels seus delictes, deixant en un segon lloc altres afectats o entrevinents com ara la família, l'escola o els amics.

El procés s'inicia a petició del Ministeri Fiscal i es comença entrevistant l'infractor per continuar després amb la víctima si des del punt de vista de l'infractor es reuneixen les condicions que ens facin pensar en la viabilitat d'aquesta mediació. Les entrevistes es fan per separat amb cadascuna de les parts
 
Seran aspectes decisius en aquest estudi de viabilitat de l'infractor, la capacitat intel•lectual i moral d'assumpció de la responsabilitat, la voluntarietat i el compromís per participar i la capacitat d'empatitzar amb la víctima i de ser crític amb la pròpia conducta. A partir d'aquí entrevistarem amb la víctima per tal de recollir les seves vivències i les seves necessitats en relació a com ser reparada.

Si la víctima es presta a participar es fan sessions conjuntes en les quals s'aborden diferents aspectes, el fet amb totes les repercussions personals i legals, les vivències, els seus motius, els efectes en la seva vida...

Es construeix un nou relat incorporant les dues vivències i percepcions i es proposa les conductes de reparació.
Les propostes de reparació més habituals són :
  • Presentació i acceptació de disculpes
  • Compromís de no reincidència
  • Restitució material del dany causat
  • Reparació econòmica a la víctima o si ella renúncia, ingrés econòmic en una ONG.
  • Realització d'alguna activitat en benefici de la comunitat
  • Intercanvi de regals en alguna ocasió
També pot ser que la víctima no vulgui trobar-se cara a cara amb l'infractor i en aquest cas farem una mediació indirecta. En el cas que la víctima no vulgui tenir cap tipus de participació i delegui en la justícia, o no se la localitzi, o no sigui convenient la seva presència per diferents motius, es pot realitzar un treball de reparació a la comunitat realitzant alguna activitat socio-educativa.

Finalitzat el procés, el mediador tindrà en compte la responsabilitat i l'esforç demostrat per l'infractor durant tot el treball, el compliment dels compromisos per a la reparació i la pròpia valoració que fan les parts del procés i del resultat de la mediació.

En la mesura que aquests processos s'estenguin i es desenvolupin en els diferents contextos on es desenvolupa la vida quotidiana del jove, es facilitarà un abordatge més comunitari dels conflictes, que en principi haurien de ser menys estigmatitzants que quan un jove passa per Justícia Juvenil per estar implicat en un delicte o falta.
En resum, la sessió va ser molt interessant, suggeridores de noves activitats i noves possibilitats de col•laboració.
 
 

Responsable del grup de treball

Nom Càrrec
SHEILA MAS VALLVÈ Coordinador/a
Accedeix com a col·legiat/a per sol·licitar la teva inscripció a aquest grup de treball

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC