GT Mediació a les organitzacionsSecció Alternatives per a la Resolució de Conflictes (ARC)

El Grup de Treball Mediació a les Organitzacions té com a finalitat última la creació d'un espai comú (referent) d'estudi, formació i debat sobre les diverses alternatives de resolució de conflictes en l'àmbit empresarial amb una visió àmplia de les diferents realitats empresarials.
 
Fa èmfasi en l'especificitat de l'empresa familiar com a realitat amb unes característiques pròpies.
 
El Grup pretén compendiar continguts, experiències i recerques en aquest àmbit, de tal manera que pugui ser un referent documentat per als professionals interessats en aquest tema.
 
Com a objectiu inicial, es pretén aconseguir una "massa crítica" suficient de professionals i estudiosos d'aquest tema, per tal de garantir un alt nivell de qualitat en les aportacions del Grup de Treball.

El Grup de Treball vol fer una anàlisi de la situació que permeti obtenir una "radiografia" de l'estat de la qüestió en aquests moments i elaborar una base de dades de recursos en aquest àmbit.
 
"El coneixement és l'únic bé que s'incrementa quan es comparteix."

"Les aportacions individuals faran que el Grup de Treball assoleixi objectius més amplis que els que podria assolir cadascun de nosaltres separadament."
 

Objectius

  1. Fer una recerca de recursos, organismes, investigacions i experiències per elaborar una base de dades oberta als professionals interessats.
  2. Analitzar les definicions de termes i elaborar un diccionari guia.
  3. Reunir les experiències de grups, organitzacions i professionals que ja treballen en aquest àmbit.
  4. Organitzar taules rodones.
  5. Iniciar petites investigacions d'aproximació (estils de resolució de conflictes versus estils de lideratge, rol del mediador en relació a l'estil de l'empresa...).
  6. Iniciar accions perquè les empreses que opten per recórrer a un mediador reconeguin la seva funció com a indicador del respecte als interessos de les persones que les integren.
  7. Elaborar un registre que permeti saber les dades de les mediacions del CMFC pel que fa tant a les derivacions com al resultat dels casos, així com reunir altres demandes o consultes que es fan al Col•legi sobre la mediació.
  8. Programar cursos sobre mediació aplicats en els diferents àmbits d'intervenció.
 
 

 

Responsable del grup de treball

Nom Càrrec
CRISTINA MARTÍNEZ VIDAL Coordinador/a
Accedeix com a col·legiat/a per sol·licitar la teva inscripció a aquest grup de treball

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC