GT Psicologia i salut públicaSecció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia

Objectius

Fer difusió de les aportacions de la Psicologia a la Salut Pública i millorar el posicionament dels seus professionals dins aquest àmbit.

Objectius dirigits a la docència

  • Planificar actuacions adreçades a la introducció de conceptes i continguts d'Epidemiologia i Salut Pública als diferents graus de Psicologia.
  • Planificar actuacions adreçades a la introducció de continguts propis de la Psicologia als Màsters de Salut Pública
  • Crear un grup interdisciplinari per a l'elaboració d'una "Guia de treball interdisciplinari" que permeti la utilització d'un llenguatge comú.
 

Objectius dirigits a la pràctica professional

  • Elaborar un document que reculli l'aportació específica que els professionals de la Psicologia fan i poden fer a la Salut Pública. Tot incloent-hi criteris de bona pràctica.
  • Realitzar una enquesta de situació professional pels psicòlegs que treballen en l'àmbit de la salut pública a Catalunya.


Objectius dirigits a la recerca

  • Oferir, com a servei del COPC, suport metodològic als col·legiats que decideixin fer treballs en l'àmbit de la salut pública.
  • Realitzar accions per a fomentar la investigació en salut mental des de l'àmbit de la salut publica.


Objectius de posicionament

  • Establir relacions amb diferents grups de treball de Societats Científiques amb l'objectiu de compartir informació i col-laborar en projectes conjunts (ex. Grup de treball d'alcohol de la Societat Española d'Epidemiologia, Societat de Salut Pública de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, etc.).
  • Dissenyar una activitat de difusió del Grup de Treball durant l'any 2016
 

Responsable del grup de treball

Nom Càrrec
MARI PAU GONZALEZ GOMEZ DE OLMEDO Coordinador/a
Accedeix com a col·legiat/a per sol·licitar la teva inscripció a aquest grup de treball

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC