GT de Fertilitat i Reproducció AssistidaSecció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia

Objectius

Generals

 • Crear un espai on compartir experiències o realitzar consultes entre professionals.
 • Constituir un grup d'estudi de psicologia de la fertilitat i reproducció assistida organitzant sessions clíniques, xerrades o altres activitats intragrupals per la resta de psicòlegs/òlogues del COPC i amb això, difondre coneixements i visibilitat en aquest àmbit.
 • Poder establir sinergies amb els grups ja establerts de fertilitat i reproducció en altres col·legis de psicologia.
 • Col·laboracions transversals amb altres professionals implicats en la cura dels pacients amb problemes d'esterilitat: com el Col·legi de Metges, Sociedad Española de Fertilidad i altres col·lectius.
 • Donar a conèixer els processos entorn del concepte de fertilitat per definir i perfeccionar el rol del/de la professional durant totes les etapes.
 • Introduir o actualitzar informació relacionada amb la fertilitat a la biblioteca del COPC, compartint bibliografía, documentals, pel·lícules, manuals d'interés, etc.
 
Específics 
 
Presentació dels Manuals d'Intervenció Psicològica en Reproducció Assistida i el Manual de Protocols d'Intervenció en Psicologia de la Reproducció Assistida abordant temes tals com:
 
 • Impacte psicològic davant un diagnòstic d'Infertilitat/Esterilitat.
 • Processos emocionals en TRA.
 • Monoparentalitat i TRA.
 • Patologies relacionades amb la infertilitat.
 • Embaràs i TRA.
 • Parts múltiples i TRA.
 • Preservació de la fertilitat.
 • Postergació voluntària de la maternitat/paternitat i societat.
 • Avortaments de repetició.
 • Vincle patern/matern-filial en donació de gàmetes.
 • Consell a parelles que requereixen donació de gàmetes.
 • Aspectes específics relacionats amb el dol genètic.
 • Conseqüència dels factors epigenètics en TRA.
 • Homoparentalitat i tècniques de Reproducció Assistida.
 • Intervenció: Fi del tractament i alternatives.
 • Comunicació sobre l'origen: Les decisions intrafamiliars de nens concebuts mitjançant ovodonació.
 • Estudi dels recursos externs que permeten fases avançades de les tècniques de Reproducció Assistida com la donació de gàmetes: estudi de la població de donants, característiques de la mateixa i criteris psicològics d'inclusió o exclusió del candidat/a a donant de gàmetes.
 • Ser un espai de reflexió i debat sobre la gestacio subrogada per la inclusió del psicòleg entre els professionals que han d'estar presents en la regularització, legalització o ilegalització d'aquest procés i recollida de la legislació d'altres països.
 • Reflexió sobre la diferenciació i similituds amb el camp d'estudi de la psicologia perinatal i la psicologia de la maternitat.

Responsable del grup de treball

Nom Càrrec
M. MONTSERRAT ROCA DE BES Coordinador/a
Accedeix com a col·legiat/a per sol·licitar la teva inscripció a aquest grup de treball

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC