GT Coordinador de parentalitat en les separacions d'alta conflictivitatSecció Alternatives per a la Resolució de Conflictes (ARC)

Objectius

Generals:
  1. Introduir la figura del/a coordinador/a de parentalitat i la formació en coordinació de parentalitat per als psicòlegs especialitzats en gestió de conflictes/mediació a Catalunya.
  2. Fomentar la col•laboració entre els psicòlegs coordinadors de parentalitat i els professionals de l'àmbit judicial.

Específics:
  1. Continuar oferint un espai de supervisió, desenvolupament i recolzament pels psicòlegs i psicòlogues que exerceixen la coordinació de parentalitat.
  2. Difondre la coordinació de parentalitat.
  3. Difondre les Directrius de bones pràctiques per l'exercici de la coordinació de parentalitat del COPC.
  4. Elaborar un manual de coordinació de parentalitat pels professionals de la psicologia que l’exerceixen.

Entrevistes:


Publicacions:
 
 Activitats:
  • Taula de diàleg “El nou rol del/la psicòleg/a com a coordinador/a de parentalitat. Intervencions amb famílies en situació d’alta conflictivitat postdivorci: reorganització de la coparentalitat prioritzant el benestar dels fills i filles”. 4 d’octubre de 2013 Conclusions de la Taula de diàleg. PsiAra octubre 2013
  •  Jornada “El rol del psicòleg mediador com a coordinador de parentalitat en les separacions d’alta conflictivitat”. 22 i 23 de febrer de 2013 Resum de la Jornada.  PsiAra febrer 2013

Responsable del grup de treball

Nom Càrrec
GLORIA TERRATS RUIZ Coordinador/a
Accedeix com a col·legiat/a per sol·licitar la teva inscripció a aquest grup de treball

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC