PsicoXarxa solidària

 

Vols informació sobre el projecte de la Psicoxarxa Solidària del COPC o iniciar-hi una col·laboració?

Escriu a psicoxarxa@copc.cat i te n’informem!

 

 

 

 

QUÈ ÉS LA PSICOXARXA SOLIDÀRIA

Una xarxa de persones professionals de la psicologia col·legiades que, de manera solidària, es posen a disposició de la ciutadania, a través del COPC, per donar atenció psicològica a persones amb pocs recursos econòmics.

 

La professió derivada de l'aplicació de la psicologia, en el seu vessant més sanitari i preventiu, ha estat sempre a disposició de les persones amb menys recursos, directament o a través de les entitats que tradicionalment s'han fet càrrec de les persones amb dificultats.
 
De fet, són moltes les entitats professionals que ens han explicat la seva pràctica solidària consolidada després d'uns quants anys. El darrer decenni ha estat productiu en la consolidació d'una xarxa de serveis públics orientada a l'abordatge d'aquestes situacions, des de diferents perspectives: l'atur, el consum de tòxics, la salut mental, etc.

 

SERVEIS DE LA PSICOXARXA

La Psicoxarxa Solidària ofereix, a través dels professionals i projectes inscrits, diferents tipus de serveis d'atenció psicològica, des dels diversos àmbits d'intervenció de la Psicologia i de les diferents orientacions professionals.
 

SITUACIÓ ACTUAL DE LA PSICOXARXA

La Psicoxarxa Solidària compta en l'actualitat amb una borsa de professionals que treballen en els diferents àmbits d'intervenció de la Psicologia, des de les diferents orientacions professionals i amb metodologies molt diverses.

L'àrea d'intervenció inclou les quatre províncies.

Algunes de les persones professionals inscrites a la Psicoxarxa poden donar el seu servei en idiomes com: anglès, francès, italià,...

També compta amb una borsa de projectes socials amb diferents serveis. 


COM ES POT COL·LABORAR AMB LA PSICOXARXA SOLIDÀRIA

Ets un/a professional particular?

 
 
Qualsevol psicòleg/òloga col·legiat/ada, amb experiència demostrable en el seu àmbit d'intervenció pot inscriure's a la borsa de professionals de la Psicoxarxa. Una vegada el comitè d'admissions hagi revisat les seves dades, serà convocat/ada per realitzar una entrevista. En el cas de complir amb els requisits d'admissió de la Psicoxarxa entrarà a la borsa de professionals. 
 
Si estàs interessat/ada a col·laborar, pots escriure al correu psicoxarxa@copc.cat
 
Tens un Projecte Solidari?

Els projectes dirigits a donar atenció psicològica a persones amb pocs recursos econòmics, ja siguin els que porten a terme les associacions que ja es dedicaven a oferir aquest tipus de serveis a la societat, com altres que s'han afegit per donar resposta a la situació socioeconòmica actual, poden col·laborar amb la Psicoxarxa. Així mateix, també ho poden fer tots aquells projectes que realitzen grups de professionals que s'hagin unit per a donar un tipus de servei molt específic a persones afectades per la crisi. Una vegada el comitè d'admissions hagi revisat les seves dades, es convocarà a l'interlocutor del projecte per realitzar una reunió.
 
Per inscriure un projecte, pots escriure al correu psicoxarxa@copc.cat

Col·laboració amb altres entitats solidàries

Algunes entitats o projectes solidaris pateixen també la manca de recursos econòmics per a realitzar algunes de les seves activitats (tallers sobre temes específics, grups de suport emocional als professionals, etc.). La Psicoxarxa dona la possibilitat de col·laborar oferint l'opció que alguna de les persones professionals inscrites realitzi aquestes activitats a un preu solidari.
 


USUARIS

Vol demanar una visita? Per poder accedir al servei de Psicoxarxa, haurà de complir els següents requisits:
 

Requisits subjectius per accedir al programa Psicoxarxa


Podran a accedir al programa Psicoxarxa els/les ciutadans/anes espanyols/es, els/les nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea i els/les estrangers/eres que estiguin a Espanya.
 
Les persones que sol·licitin l’accés al programa Psicoxarxa hauran d’acreditar el compliment dels següents requisits econòmics:
Ingressos anuals bruts de la unitat familiar que no superin els següents llindars de l’IPREM (indicador públic de rendes d’efectes múltiples), en funció dels membres que formen la unitat familiar de la persona sol·licitant.

 

UNITAT FAMILIAR

NOMBRE DE MEMBRES

UN

DOS

TRES

QUATRE

CINC O MÉS

IPREM

x2

x2,5

x3

x5

MENSUAL

Nòmina x14

922,00 €

1.152,57 €

1.383,01 €

2.305,03 €

 
Nòmina x12
 
1.075,67 €
 
1.344,66 €
 
1.613,51 €
 
2.689,20 €
ANUAL

12.908,06 €

16.135,97 €

19.362,09 €

32.270,40 €

Es considera unitat familiar:

  1. La constituïda pels/per les cònjuges no separats/ades legalment (o per parelles de fet acreditades) i, si n’hi ha, pels fills/es menors, llevat dels que estiguin emancipats/ades.
  2. La constituïda pel pare o la mare i els fills/es menors, llevat dels que estiguin emancipats/ades.
 
El compliment d’aquests requisits es podrà acreditar, preferentment, mitjançant la declaració de l’IRPF, o bé, amb caràcter subsidiari, mitjançant qualsevol altre mitjà de prova que es consideri suficient a judici de la direcció del programa.

 

Si els compleix, empleni el següent formulari: 
 
 
 

EQUIP DE DERIVACIONS

 
 
Nalleli Silva Michel Barcelona Coordinadora EAD. Psicòloga sanitària. Psicoanalista
Ana Molinaro Barcelona Psicòloga clínica. Psicoanalista.
Vanessa Galera Girona Psicòloga sanitària.
M. Àngels Missé Lleida Psicòloga clínica i educativa.
Raquel Molinero Tarragona Psicòloga sanitària.
 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC