Sol·licitud de baixa col·legial

NORMES PER A LA SOL·LICITUD DE BAIXA VOLUNTÀRIA 

Per acord de Junta de Govern, els col·legiats/ades que vulguin causar baixa voluntària, d’acord amb el previst a l’article 16, apartat 1 dels Estatuts del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, ho hauran de tramitar a través del lloc web del COPC i, en cas de disposar de carnet físic, hauran de retornar-lo (presencialment o per correu postal).

En el moment de sol·licitar la baixa voluntària s'haurà d'estar al corrent del pagament de les quotes col·legials. La baixa s'ha de comunicar, almenys, 15 dies abans que comenci el semestre (abans del 15 de juny i del 15 de desembre de l'any en vigor). No es retornarà l'import de la quota i, en cas de devolució de rebuts, s'iniciarà un procediment de reclamació de deute.
 
La baixa comporta l'anul·lació de tots els serveis associats a la col·legiació.

És responsabilitat del sol·licitant comunicar a Broker's88, gestor de la pòlissa de responsabilitat civil,  l’anul·lació de l’assegurança. Podeu realitzar aquest tràmit mitjançant el nou portal web.

 
Un cop formalitzada la seva petició, revisi el seu correu electrònic així com la carpeta de correu brossa i en el cas de no rebre cap correu de confirmació de la seva petició, possis en contacte amb el Departament de Gestió Col·legial.
 
 

Sol·licita aquí la baixa col·legial

 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC