Informació i recollida de dades pel Registre Públic i Obligatori De Professionals Sanitaris (psicòlegs amb exercici sanitari)

Per imperatiu legal del Decret 256/2013 de 26 de novembre, pel qual es crea el registre de professionals sanitaris de Catalunya, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya té el deure de facilitar a l'Administració les dades professionals dels col·legiats/es amb exercici sanitari.
 
Per aquest motiu, el COPC sol·licita a tots aquells col·legiats/es que disposin de titulació sanitària que ens facilitin una sèrie de dades a petició de l'Administració.

D'acord al Decret 256/2013, necessitem recopilar les dades de tots aquells professionals psicòlegs que disposin de la titulació de:

  • Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica (sigui per la opció del reconeixement que va atorgar el Ministeri o bé sigui a partir de la formació de Psicòleg Intern Resident)
  • Màster en Psicologia General Sanitària
  • Habilitació per a funcions de Psicologia General Sanitària (a partir de l'autorització de la Generalitat de Catalunya pel registre de la consulta o centre sanitari, o del certificat emès per la Generalitat de Catalunya a partir de la demostració de vinculació professional amb un centre registrat com a sanitari).

A aquest respecte, s'informa als col·legiats/es que segons comunica l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, el registre autonòmic és absolutament declaratiu, pel que no implica cap conseqüència professional ni fiscal. A tal efecte, es prega complimentar el qüestionari que apareix a l'enllaç de sota.

Després de complimentar el qüestionari i enviar-lo, es requereix que cada col·legiat/da es personi al COPC (a qualsevol de les seves delegacions territorials) amb el títol o documentació acreditativa d'alguna de les condicions anteriors (original i fotocòpia) dins del termini de 10 dies des de l'enviament del qüestionari.

Des del COPC es recomana a tots aquells col·legiats que ja disposin de la titulació que especifica el decret 256/2013 que realitzin aquest tràmit. El COPC, independentment d'aquesta petició per part de l'Administració, seguirà recollint aquestes dades per a actualitzar les dades professionals dels seus col·legiats. En aquest sentit, en cas de que estiguis a l'espera de rebre l'habilitació com a Psicòleg/a General Sanitari/a (autorització de centre o certificat d'habilitació per vinculació professional), et preguem que fins que no tinguis dita documentació no omplis el qüestionari amb les teves dades.

 

QÜESTIONARI

 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC