Psicòlegs/òlogues inscrits/es en actuacions forenses

Preguntes freqüents en relació a la modificació del model de confecció del llistat de pèrits i pèrites judicials adscrits al Torn d’Intervenció Professional (TIP)

Quines són les condicions per formar part del TIP?
Els requeriments mínims per participar al TIP són la col·legiació i comptar amb una assegurança de responsabilitat civil. Les condicions per formar part del TIP no han patit cap modificació.

Quina és la finalitat d’aquesta nova categorització?
Les dues categoritzacions dins del Torn d’Intervenció Professional s’estableixen amb l’objectiu que les subcategories de civil, família i penal quedin incloses dins de la categoria de psicologia forense, en la qual es recomanarà de forma específica, per part de les dues institucions, una formació especialitzada en psicologia forense. D’altra banda, la categoria general permet a persones col·legiades que no tinguin formació especialitzada en forense poder participar en el TIP. Aquesta categoria es proposa per aquells psicòlegs amb altres àrees d’expertesa i/o especialitzacions com psicologia clínica o neuropsicologia, o sobre matèries o trastorns psicopatològics determinats.

Quina és la implicació de formar part d’una categoria o altra?
Ambdues categories tenen les mateixes implicacions relatives als deures i obligacions com a pèrits adscrits al Torn d’Intervenció Professional (TIP).

El professional que ho desitgi, pot inscriure’s a les dues categories?
La inscripció és lliure i cada professional pot triar si inscriure’s a una o dues de les categories i a les corresponents subcategories en cas que ho consideri adequat. Tot i així, és altament recomanable que cada professional s’inscrigui a la categoria que li correspon segons la seva expertesa per no duplicar dades de forma innecessària.

 
En aquest enllaç privat (només per a col·legiats i col·legiades) podeu consultar l'acta de la Reunió de data 27 de gener entre la Secretaria de Relacions de l’Administració
de Justicia (SRAJ) i el Col.legi oficial de Psicologia de Catalunya (COPC)
 
 

Àmbit civil

Àmbit penal

Àmbit de família

Àmbit general

Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona
Girona Girona Girona Girona
Lleida Lleida Lleida Lleida
Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona
 
 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC