Preguntes freqüents sobre psicòleg o psicòloga professional en l'àmbit sanitari

  
 • Vull exercir com a psicòleg/psicòloga en l’àmbit sanitari.

Des de l'any 2014 per exercir a l'àmbit clínic es requereix ser psicòleg especialista en psicologia clínica, via PIR (exercici en àmbit públic i privat) o psicòleg general sanitari, via màster MUPGS (exercici àmbit privat). Durant l'any 2014 hi va haver un període d'habilitació en psicologia general sanitària per als professionals que ja estaven exercint.

Actualment, l’única via encara oberta per a l’habilitació és la de demostrar una vinculació professional amb un centre registrat com a sanitari a Catalunya amb anterioritat al 6 d'octubre del 2014 en centres privats (amb anterioritat al 30 d'abril del 2011 per vinculació amb centre d’àmbit públic), sempre i quan el contracte laboral sigui anterior a aquesta data. Pots consultar tota la informació sobre aquest tràmit al següent enllaç a la Certificació de serveis professionals com a psicòleg o psicòloga desenvolupant activitats sanitàries del web de la Generalitat de Catalunya. Cal tenir present també la necessitat de tenir el certificat de formació específica per realitzar aquest tràmit. Aquest certificat de formació específica l'expedeix el COPC des de 2011. Com que en aquests moments no té cap validesa per si sol, llevat del tràmit d'habilitació amb el Departament de Salut, és necessari demostrar la vinculació professional amb el centre per poder valorar la sol·licitud.

 

 • Registre Sanitari

El Ministerio de Sanidad ha requerit a tots els col·legis professionals de l’àmbit sanitari que remetin la informació corresponent de les seves persones col·legiades.

En el cas dels professionals de la psicologia, se centren en aquells col·legiats i col·legiades que siguin Psicòleg/a Especialista en Psicologia Clínica (PIR o Reconeixement del Ministeri), Psicòleg/Psicòloga General Sanitari (Máster en Psicologia General Sanitària o el Certificat d’Habilitació/Autorització per a l’exercici de la Psicologia Sanitària).

Per tal de facilitar les dades necessitem la vostra col·laboració. Només heu de seguir aquests dos senzills processos:

 1. Inicieu sessió al web del COPC (“Iniciar sessió”, a dalt, a la dreta de la pantalla, indicant el vostre número de col·legiat o col·legiada i la vostra contrasenya).
 2. Accediu a La meva zona privada.
 3. Aneu a l’apartat “Les meves titulacions”, complimentar l’especialitat i adjuntar el document acreditatiu (és obligatori, sense el document no es pot fer el tràmit).
 4. Passades 24-48 hores laborables es validarà la documentació aportada.

                 

 Un cop està validada la documentació:

 1. Inicieu sessió al web (“Iniciar sessió”, a dalt a la dreta de la pantalla, indicant el vostre número de col·legiat o col·legiada i la teva contrasenya).
 2. Accediu a La meva zona privada.
 3. Un cop estigueu a aquella pàgina, baixar fins trobar l’apartat de ‘Registre Sanitari’.
 4. Allà podreu modificar la informació i informar de les dades correctes.

      

Paral·lelament, recordeu que el Reial Decret 640/2014, de 25 de juliol, pel qual es regula el Registre estatal de Professionals Sanitaris, en el seu Article 6, estableix que els centres sanitaris privats (inclosos els unipersonals) inscrits en el Registre General de Centres, Serveis i establiments sanitaris (REGCESS) de cada Comunitat Autònoma, estan obligats a comunicar les dades dels professionals sanitaris i dels professionals de l'àrea sanitària de formació professional inclosos en els seus registres. Tota la informació sobre com tramitar-ho la trobeu a la pàgina del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

 
 • Vull registrar una consulta sanitària de menys de 100 m2. Quins tràmits haig de seguir?

En virtut del conveni de col·laboració entre el Departament de Salut i el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, els tràmits a seguir són els que es determinen en el document Tràmits per a la sol·licitud d'autorització de centres i consultes de psicologia clínica i psicologia general sanitària de menys de 100 m2 al Registre Sanitari de la Generalitat de Catalunya.

 

 • Quina és la titulació requerida per a l'exercici de la psicologia clínica/sanitària en l'àmbit privat?

L'exercici de la psicologia clínica/sanitària tant en l'àmbit públic com en el privat està regulat,  des de l'any 2003, per la Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries, la LOPS. El COPC ha elaborat un document amb les titulacions que habiliten l’exercici de la psicologia en l’àmbit privat, i altres requisits legals, consultable en aquest enllaç al document sobre la titulació requerida per a l'exercici de la psicologia clínica/sanitària en l'àmbit privat i altres requisits legals.

 

 • Amb la meva titulació puc signar un informe i fer una avaluació amb test psicològic?

Si es tracta d’un informe clínic, des de l'any 2014 per exercir en l'àmbit clínic es requereix ser psicòleg especialista en psicologia clínica, via PIR (exercici en àmbit públic i privat) o psicòleg general sanitari, via màster MUPGS (exercici àmbit privat). El límit d'actuació respecte d'un psicòleg clínic o sanitari és en el diagnòstic i/o tractament de trastorns, és a dir, únicament aquests professionals poden realitzar diagnòstics i/o tractament de trastorns.

Respecte l’avaluació amb tests psicològics, pots consultar el Código de Responsabilidades Profesionales en la Medición Educativa.

 
 
 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC