FAQS sobre la baixa col·legial

Pots sol·licitar la baixa col·legial al següent enllaç Sol·licitud de baixa col·legial. En cas de disposar de carnet físic, caldrà retornar-lo (presencialment o per correu postal).

En el moment de sol·licitar la baixa voluntària s'haurà d'estar al corrent del pagament de les quotes col·legials. La baixa s'ha de comunicar, almenys, amb 15 dies d'antelació al cobrament de cada semestre (abans del 15 de juny i del 15 de desembre de l'any en vigor). No es retornarà l'import de la quota i, en cas de devolució de rebuts, s'iniciarà un procediment de reclamació de deute.

La baixa comporta l'anul·lació de tots els serveis associats a la col·legiació. És responsabilitat del sol·licitant notificar la baixa del COPC a Broker's88, gestor de la pòlissa de responsabilitat civil.

Sí, el número col·legial és vitalici.
 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC