Estatuts del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per al compliment de les seves funcions. El COPC es regeix pels seus Estatuts, per la Llei 7/2006, de 31 de maig, del l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i per qualsevol altra legislació comunitària, estatal o autonòmica que l'afecti.

Els Estatuts del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya estan publicats al DOGC núm. 6729, de 16.10.2014, que anuncia la RESOLUCIÓ JUS/2261/2014, de 8 d’octubre, per la qual s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC