Diploma Acreditatiu de Capacitació en Psicomotricitat

La construcció d'una disciplina suposa l'avenç en aspectes conceptuals, socials i professionals, de manera que vam presentar el procés d'acreditació com a psicomotricistes, impulsat pel Grup de treball de Psicomotricitat i APSI (Associació de Psicomotricitat d'Integració), al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, cosa que suposa un reconeixement oficial per als psicòlegs i psicòlogues amb la qualificació suficient per exercir en l'àmbit preventiu/educatiu i/o terapèutic com a psicomotricistes, amb la intenció d'establir uns criteris de qualitat en l'activitat professional. Pretenem que la iniciativa ens permeti donar resposta a una intervenció professional adequada, tant en el marc educatiu com terapèutic.

"Tot pràctic de la psicomotricitat ha de rebre una formació polivalent, que li permeti conèixer totes les dimensions de la psicomotricitat, de manera que pugui respondre amb la major eficàcia a la demanda, als desitjos i necessitats de l'infant, en funció de les significacions múltiples que ell pot donar al seu gestualitat, al seu obrar " (Lapierre, A. i Aucouturier, B. 1980: 60).

1. Document amb les bases (pdf)

2. Annexos

Annex I:   Currículum vitae (word)
Annex II:  Declaració responsable (word) 

 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC