Comissió de Psicoanàlisi

Amb la recent creació de la Secció de Psicologia d’Emergències al 2016, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, compta ja amb 12 Seccions que determinen una organització professional que es defineix per l’àmbit de treball que li és propi: Psicologia Clínica, Salut i Psicoteràpia, Psicologia de la Intervenció Social, Psicologia de l’Educació, Psicologia Jurídica, Psicologia de les Organitzacions i del treball, Psicologia Coaching, Alternatives per la Resolució de Conflictes, Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats, Neuropsicologia, Psicologia de l’Esport, Psicologia del Trànsit i la Seguretat, amb un total aproximat de 7.000 inscrits, la meitat del nostre col·lectiu.

L’organització del COPC contempla, a més de la Junta de Govern i la Comissió Deontològica, el Consell Territorial, el Consell Professional, el Consell Social, el Comitè d’Infància i Adolescència.

Paral·lelament en l’evolució del COPC, s’ha fet palesa l’existència de diferents orientacions de treball, força arrelades, entre les quals destaquen la psicoanalítica, la sistèmica i la cognitiu conductual.

Tot i ser metodologies d’abordatge amb la seva pròpia personalitat acadèmica i de praxis, el Col·legi ha tingut sempre una cura especial, en fomentar una relació de col·laboració mútua entre orientacions, cada vegada més susceptibles de trobar-se durant llur exercici, facilitant conseqüentment l’existència d’un llenguatge comú que faciliti l’aproximació i la implementació transversal, tant entre els propis col·legues com amb altres professionals propers com infermers/es, educadors/es, treballadors/es socials, fisioterapeutes...

El COPC, mitjançant els seus estatuts ha respectat, fomentat i defensat, abans i ara, cadascuna d’aquestes línies d’intervenció que caracteritzen la feina de psicòlogues i psicòlegs i que cadascú ha pogut escollir per desenvolupar la seva tasca professional. Podem trobar les diferents línies teòriques en cada una de les 12 Seccions de la Institució i en els seus grups de treball.

Donat que aquests abordatges diferencials, tant per àmbit de treball com per orientació, caracteritzen una cada vegada major presència de la psicologia en tots el teixits socials; salut mental, a nivell preventiu i assistencial, tant en les poblacions infanto-juvenils com en la d’adults, serveis públics/pràctica privada, equips de treball social, educatiu i comunitari, dol... A partir de la proposta d’un col·lectiu de col·legiats i col·legiades, i amb l’objectiu de facilitar l’encontre i l’intercanvi en la seu col·legial, el COPC obre un espai en clau de comissió especifica per orientació.

Depenent i garantit per deganat, aquest seria un nou espai d’encontre i intercanvi per orientació/línia de treball, possibilitant un marc de trobada, comunicació i foment d’iniciatives, de manera que aquells professionals adscrits –amb experiències, objectius i interessos compartits- puguin intercanviar-los en la seu col·legial, fent confluir també a col·legues d’associacions científiques, fomentant alhora trobades afins i interdisciplinàries, d’ampli abast, facilitadores d’una millor compressió i avanç en l’exercici professional.

La Comissió de Psicologia Psicoanalítica, que es regirà per un Reglament de Funcionament, obrirà aquest espai de trobada i desenvolupament professional.

Barcelona, 24 de Juliol de 2017

La Junta de Govern

 

 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC